Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING | ORANGE MARKETING MASTERS B.V. 

ORANGE MARKETING MASTERS vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met [email protected].

Artikel 1. Wie zijn wij?

ORANGE MARKETING MASTERS is een besloten vennootschap, gevestigd te (1011 CT) Amsterdam aan Herikerbergweg 270. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76359557. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening optimaal aan u te kunnen bieden. Wij gebruiken deze gegevens gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van de samenwerking.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij tot slot uw naam, eventuele bedrijfsnaam en de inhoud van uw recensie. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of wanneer u een verzoek doet tot verwijdering.

Artikel 3. Hoe verkrijgen wij deze gegevens?  

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4. Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kun u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs naar [email protected]. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5. Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6. Slotbepalingen  

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kun u een e-mail sturen aan [email protected]. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kun u ons dat ook laten weten. Daarnaast kun u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.